Poesi /texter

Birgitta Helena Järnåker har skrivit dikter/texter/tankar hela sitt liv och delar här med sig av dem. Hon säger själv att hon "bara lyssnar" och skriver ner det hon får till sig. Visst har hon skrivit dem, men hon menar att de kommer genom henne, vi är alla del i allt. Hon inspireras av naturen, livet, människor, kvantmekaniken och mellanrummen.

Poetry - a few poems/text are in english, you will find them

"Det finns tid för tystnad, det finns tid för rum..."