Poesi och texter av Birgitta Helena Järnåker - BHJ 

Poesi 


Här inne visas dikter/texter av BHJ av olika längd. Om det står "te-drickar-längd" tar den någon/några minuter att läsa. Står inget tar det ett ögonblick.
De är indelade i olika kategorier för att underlätta finnandet. Dessa sidor kommer utvecklas eftersom. 
Hoppas du får en go stund.