Nuets stund 


Vi är
där vi bör vara
vi gör det
vi skall
och
inget är
detsamma
Igen.
.


Nuets stund
Eller 
Kärlek... 


Du är i tidens mitt
Du strålar
Du möts
Och allt är förändrat
Varje ögonblick
Ögonblink
Nästa nu
Är allt du är
Medvetenhet

Vingarna lyfter dig
Hela tiden bärs du av tusen och tusen igen
kontakter
Svävar i rymdens ljusskimrande silver trådar, som solstrålar genom lövverket, nuets lövverk,
virkat av tidens rörelse
Genom salar av rumtidens illusion

Du är alltid ihop
Du är alltid nära
Mjukheten i rörelsen
Böljar genom, runt och itu
Allt händer
i universums mitt
Som är duTitel : Orsak och verkan (du)__________________________________________________

English version of the same as above 
In The middle of time, there You are
Radiant
Meeting
And everything has changed
Every moment new
Every movement new
The coming now
The going now
Is all you are
You are all
Awerness

Wings lifting you up
You are carried, into eternity by thousand and thousand wings, contacts, network
Flouting through space in The shimmering silver light, as if sippering through the leaves, the leaves of the moment, wowen by the movement of time
In the halls of spacetimes illusion

You are always together
You are always near
Being Around and through
Everything happens
in the middle of the univerese
Which is you

_________________